Poslední zápis

Autor: Admin (mailto:admin@tulaci.org), Téma: Zápis
Vydáno dne 09. 01. 2005 (6350 přečtení)
Tento poslední zápis v původní papírové kronice nenajdete. Napsal jej vedoucí Míla při pořizování této elektronické podoby kroniky Tuláků a popisuje poslední období oddílu, tedy období od posledního Ingoustova zápisu v kronice až do skutečného zániku oddílu Tuláci.

Tento zápis už v papírové kronice nenajdete. Ten Ingoustův byl poslední. Dopisuji jej já dodatečně s odstupem více než deseti let, takže má nárok na jisté nepřesnosti způsobené mým zapomínáním. Oddíl ale v březnu 1994 ještě neskončil.

V dalším období oddíl klempíroval a určitě přežil ještě prázdniny. Jaké byly jarní akce si ale nepamatuji. Řekl bych, že jsme šli Pochod Praha - Prčice, na kterém patrně byl Ingoust a ze Zálesáků Jirka. S největší pravděpodobností jsme šli ze Střezimíře.

Ještě jsem zahájili školní rok 1994 - 1995. Jak jinak, než výletem do Řevnic. Jestli si to dobře pamatuji, šli se mnou Ingoust a Golem. A zcela určitě jsme absolvovali i POTAH. Ten se konal na jiném tábořišti. Na Kožlí již nebyl, ale kde bylo ono nové tábořiště si nevzpomenu. Tuším, že jsme tam jeli s Ingoustem, Golemem, Martinem a Časomírou.

V tomto školním roce se začal oddíl klížit. Rok před tím se rozpadlo naše skautské středisko Wigilanti, protože v něm zůstal pouze náš oddíl. Přešli jsme tedy na Prahu 3 do střediska k Vlčatům, které to také zachránilo před rozpadem. Více jsme s nimi spolupracovali, než s oddíly na Praze 4.

Od ledna Junáci zvedli registrační poplatky z 30,-- Kč na přibližně 100,-- Kč. Protože jsme byli současně jako TOM 504 66 v ATOMu a ještě členi Sdružení klubů správných kamarádů, tak jsem zvažovali, zda bude únosné vybírat od členů tak velké členské příspěvky. Akce jsme převážně financovali z dotací z SKSK ČR, část pak z ATOMu. Od Junáka jsme dotace na akce neměli žádné.

Při rozhodvání došlo k rozkolu v oddílu. Martin s částí členů zůstal v Junáku a přešel pod Vlčata jako samostatná družina. Zbytek zůstal u nás, ale bylo nás málo. Na nábor z Nuslí přišel pouze jeden stabilní člen Petr. Golem už odrostl, odpadli i Časomíra s Ingoustem a s Petrem jsme to sami táhli asi půl roku. Petr občas někoho přivedl, ale ten vydržel vždycky pár měsíců. A oddíl s jedním členem moc dlouho přežít nemohl.

Protože se rozpadli i Zálesáci, kteří také přes půl roku klempírovali s jediným členem Jirkou, který navíc už věkově odrostl a tak, když se nepovedl žádný z následných náborů, jsem je rozpustil.

Vždy na výlety jezdili Tuláci se Zálesáky, což aspoň trochu zvětšovalo účast. Výlety s jedním členem ale nebyly to pravé ořechové Kombinovali jsme to tedy tím, že jsme na jarní prázdniny vzali na Loretu do Horažďovic pár dětí z Dětského domova v Praze Klánovicích. Letní tábor se zase uskutečnil spolu s dětmi z Dětského domovy v Nymburku. Ten byl dokonce měsíční, týden v Praze jako příměstský tábor pro pražáky (v naší klubovně), druhý týden ve Výbrnici kde jsme spali ve srubu a částečně pod týpí a poslední dva týdny u Besta na chatě.

Školním rokem 1994 - 1995 Tuláci definitivně zanikají, po prázdninách v září se již nesešli, či přesněji řečeno, jediný člen Petr, již nepřišel a tak Tuláci zanikají. Pokud to snad bylo o rok později, tak se omlouvám, ale je to už dávno a nemám zas tak dobrou paměť. Toto je můj dohad dle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

Oddíl Tuláci tedy vydržel přibližně deset let a po té se rozpadl. Činnost zahájil ve školním roce 1984 - 85, o prázdninách roku 1995 proběhla poslední akce, které se účastnil, letní tábor, na kterém měl stoprocentní účast - vedoucího a jednoho člena.